Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Klaphek

Sinds 1 september kan u bij supermarkten geen plastic Hero zakken meer vinden. Het afvalregime is veranderd.

De oranje zakken mogen nu niet alleen plastic bevatten, maar ook drinkpakken en blikjes. Dit afval wordt nu PMD genoemd naar Plastic, Metalen verpakkingen en Drinkpakken

Een overzicht van wat er wel en niet in mag vindt u hier. Klik op "Lees meer".

Sinds 1 september is het stationsplein aan de noordzijde op de schop gegaan. De reden is dat er later een nieuw station wordt gebouwd en dat nu al aanpassingen nodig zijn. Bus lijn 88 vertrekt ook vanaf de noordzijde en de taxistandplaats wordt verplaatst. Er is al een tijdelijke fietsenstalling naast de Witte Hinde gemaakt. Omdat ook de autoparkeerplaatsen aan de noordzijde zijn verminderd kan men uitwijken naar het kazerneterrein achter het Acousticum.

Ter hoogte van de oude spoorovergang Hakselseweg wordt een kabel verlegd. In eerste instantie leek het erop dat de uitvoerder de weg moest gaan afsluiten ter hoogte van de Hakselseweg / Noorder Parallelweg. De laatste berichten zijn dat de kabel waarschijnlijk verlegd kan worden zonder de weg af te sluiten. Mocht in de loop van week 29 blijken dat de kabels onder de weg en in het trottoir moeten komen, dan zorgt de aannemer BAM voor een goede omleiding en verwijzing via industrieterrein Klaphek / Noorder Parallelweg.

Voorlopig is de overlast die de aanleg van de autotunnel onder het spoor met zich mee brengt nog niet voorbij. Het laatste stukje Verlengde Maanderweg ter hoogte van het Soma terrein is afgesloten en er is nog werk te doen. De spoorovergang ter hoogte van de Hakselseweg is op aandringen van de politie nu definitief gesloten voor auto's.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat per 1 januari 2015 de buurt Klaphek niet meer bij Veldhuizen zal horen, maar bij Ede-West. Dit heeft voor de Klaphek wel enige gevolgen van administratieve aard. De CBS cijfers uit het verleden kunnen mogelijk minder goed te vergelijken zijn met die van 2015 en later. Denk aan diefstallen, verkeersongelukken, inkomen en dergelijke.

Er wordt flink gewerkt aan de wegen, dat moet veel Edenaren opgevallen zijn. De rotonde Proosdijerveldweg is inmiddels volledig te gebruiken, maar de Proosdijerveldweg zelf is nog gestremd voor alle verkeer. Klik op 'Lees meer hieronder'!

De gemeente is bezig met het aanpassen van de rotonde aan de Proosdijerveldweg en de Veenderweg. Dit heeft als gevolg dat u moet omrijden. Zodra de rotonde Proosdijerveldweg klaar is start de aanpassing van het knooppunt Veenderweg - Klaphekweg. De planning van de gemeente is dat de werkzaamheden aan de rotonde Veenderweg - Klaphekweg wordt begonnen op 17 oktober 2014 en een maand zal duren. In precies dezelfde periode zullen er werkzaamheden zijn bij de Hakselseweg ter hoogte van de Verl. Maanderweg, de Verl.

LED

Voor de Klaphek is het een primeur! Langs de Noorder Parallelweg staan tegenwoordig LED-palen. Het woord 'lantaarn' is dus amper nog van toepassing. Graag horen of lezen wij uw commentaar op deze nieuwe energiezuinige verlichting van de openbare weg. Overigens is niet alle straatverlichting nu LED aan de Noorder Parallelweg, er zijn ook nog lantaarnpalen met TL.

Afgelopen periode heeft een aannemer het AZO/Turco-terrein bezuiden het spoor gereed gemaakt voor de aanpassingen behorend bij de Spoorzone. Aan de oostelijke kant van het nu braak liggende Turco-terrein komt een fietspad voor aansluiting op de fietstunnel onder het spoor. Aan de westelijke kant zal de nieuwe Turkse moskee komen. Klik op 'Lees meer' hieronder!

De gemeente heeft twee aanvragers een vergunning verleend voor het bouwen van bedrijfsunits en bedrijfswoningen. Het ene pand zal iets worden met 3 bedrijfsunits en bedrijfswoningen. Het andere bedrijfspand even verderop zal aangepast worden zodat er ook bovenwoningen kunnen worden gerealiseerd. Het gaat om Hoorn 23 en 33.

Pagina's

Abonneren op Laatste berichten
Als je maar twee muntstukken bezit. koop dan met het ene een brood en met het ander een lelie
Chinees Spreekwoord

Wisselijst

Het Weer

meer weer