Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Nieuwsbrief ontvangen?

U bent hier

Archief

 

De jaarstukken, (de jaarverslagen, de notulen van de ledenvergaderingen en de jaarplannen) kunt u inzien in het Jaarstukkenarchief.
Oud wijknieuws vindt u onder de andere knoppen van hierboven.


Jaarverslag
In het jaarverslag 2006 komen de zaken aan bod die in het afgelopen verenigingsjaar onder de aandacht hebben gestaan. U vindt hier wat wel en wat niet is bereikt door de vereniging en de motivaties.


Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering wordt traditioneel gehouden in het voorjaar. Hiervoor ontvangen alle leden van de vereniging een uitnodiging. Met de leden die tijdens de vergadering aanwezig zijn bespreekt het bestuur waar aandacht aan moet worden geschonken in het komende verenigingsjaar onder het motto: "Als u niet mee beslist wordt er over u beslist". Ook legt het bestuur tijdens de vergadering verantwoording af over wat het gedaan heeft in het voorgaande jaar, inclusief de financiën. Van de ledenvergadering worden notulen gemaakt en vastgesteld. Deze notulen vormen de basis voor de agenda's, de (jaar)verslagen, de jaarplannen en de bestuursvergaderingen voor het komende jaar. Voor de leden en het bestuur vormen ze dus de leidraad voor de gemaakte afspraken.


Jaarplan
In het archief, onder de knop jaarplan treft u aan de doelen waar het bestuur zich hard voor zal maken in het komende verenigingsjaar. U vindt hierin de (soms) 'brandende' kwesties die verandering of verbetering vereisen in onze wijk. Ook de afspraken, in de breedste zin van het woord, die worden gemaakt met de bewoners, de gemeente of andere instanties voor dat jaar zullen hierin worden vastgelegd.


De wijk centraal
Buurtvereniging Klaphek heeft zich tot doel gesteld met betrokken bewoners of instellingen binnen de Klaphekwijk tot oplossingen te komen en niet namens deze partijen. Het is goed om te bedenken dat de buurtvereniging bewoners of instellingen, waar mogelijk, als groep wil ondersteunen. Individuele conflicten met buren, met de gemeente of andere instanties vallen buiten de competentie en de doelstelling van de vereniging. Wij zullen u hooguit advies kunnen geven over waar u mogelijk met uw zorgen of vragen terecht kunt. Ook verderop op onze website vindt u veel antwoorden op allerlei vragen.


Als u interesse heeft in oude jaarstukken en u kunt ze thuis niet meer vinden dan kunt u hier terecht.


lijn
Jaar Jaarverslagen Agenda's Notulen Algemene Ledenvergaderingen Jaarplannen
2010 Jaarverslag 2009 Agenda Notulen Jaarplan
2009 Jaarverslag 2008 Agenda Notulen Jaarplan
2008 Jaarverslag 2007 Agenda Notulen Jaarplan
2007 Jaarverslag 2006 Agenda Notulen Jaarplan
2006 Jaarverslag 2005 Agenda Notulen Jaarplan
2005 Jaarverslag 2004 Agenda Notulen Jaarplan
2004 Jaarverslag 2003 Agenda Notulen Jaarplan
2003 Jaarverslag 2002 Agenda Notulen Jaarplan
2002 Jaarverslag 2001 Agenda Notulen Jaarplan
2001 Jaarverslag 2000 Agenda Notulen Jaarplan
2000        


Oproep
Bent u in het bezit van oude verslagen, notulen of agenda's van de jaren die hier ontbreken, dan horen wij dat graag. Het maakt niet uit of ze op papier zijn of digitaal. Neem alstublieft contact op met het bestuur.

Het geluk dat je vindt, is anders dan het geluk wat je zoekt.
Nederlands Spreekwoord

Wisselijst

Het Weer

meer weer